Happy New Year 2019

Khép lại năm 2018, chào đón năm mới 2019, Học Bổng Gạo xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ và các tình nguyện viên đã luôn hỗ trợ, tin tưởng và đồng hành sát cánh cùng chúng tôi tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tới trường.

Năm 2018 tiếp tục là năm hoạt động rất sôi động của Học Bổng Gạo, đem đến niềm vui, các món quà vật chất và tinh thần trực tiếp cho trên 1000 học sinh ở nhiều xã huyện vùng sâu vùng xa khó khăn của đất nước.
– HBG đã tổ chức 03 đoàn công tác trực tiếp đến những vùng rất xa xôi khó khăn trao tận tay Học Bổng Gạo và các món quà tinh thần cho hơn 480 các em học sinh, trong đó:
o Huyện Quản Bạ và huyện Bắc Mê (Tỉnh Hà Giang) – do chị Mai Lệ Quyên làm trưởng đoàn
 Huyện Quản Bạ 132 suất HBG (1tr/suất) và 10 suất HBTX (4,8tr/suất/năm)
 Huyện Bắc Mê (điểm trường CHí Thì và điểm trường Thảo Lủng): 70 suất HBG (1tr/suất) và 03 suất HBTX (4,8tr/suất/năm)
o Huyện An Lão (Tỉnh Bình Định) do anh Định Phạm trưởng đoàn
– 120 suất HBG (1tr/suất), 120 thùng mì, 1 nhà vệ sinh trị giá 100tr, 01 hệ thống lọc nước sạch trị giá 27tr.
o Huyện Lâm Bình (Tỉnh Tuyên Quang) do chị Trầm Hương làm trưởng đoàn – 144 suất HBG (1tr/suất) và 06 suất HBTX (4,8tr/suất/năm)
– HBG đã và đang bắt đầu thử nghiệm hoạt động Xe Thư viện lưu động HBG, thực hiện các hoạt động chiếu phim và thư viện sách cho các xã khác nhau tại huyện miền núi Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) (do chị Trầm Hương triển khai thực hiện). Qua 4 tháng thử nghiệm, Xe thư viện đã tiếp cận được toàn bộ các điểm trường trong huyện, ước tính đã có hơn 1.500 lượt học sinh được hưởng lợi từ hoạt động này.
– Học Bổng Gạo đã và đang hợp tác với Quỹ Xây trường Vùng cao triển khai Xây trường với các thiết bị trường học cho học sinh các điểm trường đặc biệt khó khăn và xa xôi (https://m.facebook.com/qxtvc/?refsrc=http%3A%2F%2Fxaytruongvungcao.com%2F)
Năm 2018, HBG đã và đang hỗ trợ bàn ghế và thiết bị lớp học cho hai điểm trường xây dựng mới trị giá 95 triệu đồng: Điểm trường Tùng Hản, xã Yên Cường và điểm trường Thảo Lủng, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Trong đó, Quỹ Xây trường Vùng cao vận động tài trợ và triển khai xây dựng mới điểm trường bằng khung thép, thay thế hoàn toàn trường vách liếp và Học bổng gạo hỗ trợ toàn bộ thiết bị học tập. Khoảng 130 lượt học sinh tại hai điểm trường này được hưởng lợi lâu dài từ hoạt động này.
– HBG đã được các bạn lưu học sinh tại Mỹ gây quỹ và hỗ trợ Công trình điện năng lượng mặt trời cho điểm trường Mác Nẻng, Bảo Lạc, Cao Bằng – đem điện tới điểm trường khó khăn chưa có điện lưới quốc gia (giá trị công trình gần 70tr bao gồm các chi phí phụ trợ)
– HBG cũng đã thăm và tặng quà cho TT bảo trợ XH tỉnh Cao Bằng:150 áo phông HBG trị giá 12tr, 02 triệu làm học bổng cho học sinh xuất sắc, bánh kẹo và 40 cuốn sách thơ về thiếu nhi do chính nhà thơ Phạm Anh Xuân ký tặng
Ngoài các tài trợ không ngừng của các nhà hảo tâm trực tiếp cho Quỹ, HBG tiến hành hoạt động Tour de Rice hàng tháng – đạp xe cùng nhau nhằm nhằm giao lưu, mở rộng mạng lưới và gây quỹ cho HBG (chị Ánh Sao chủ trì). Trong năm 2018, Tour de Rice đã gây quỹ được hơn 18 triệu đồng cho HBG
Cũng trong năm 2018, HBG đã tổ chức thành công chương trình Run for Rice – Chạy vì trẻ em học bổng gạo. Hoạt động này đã gây Quỹ được gần 100 triệu cho HBG.
Nhân thềm năm mới 2019, HBG xin kính chúc các các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ và các tình nguyện viên nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc và tiếp tục đồng hành cùng Học bổng Gạo.
———

 Goodbye 2018 and welcome 2019, Rice Scholarship would like to express our sincere thanks to all donors and volunteers who have always supported, trusted and worked closely with us to help difficult students continue going to school.

The year 2018 continues to be a very active year of the Rice Scholarship, bringing joy, material and spiritual gifts directly to over 1000 students in many remote and difficult districts of the country. 

Rice Scholarship has organized 3 trips to the most difficult areas to award the scholarships and spiritual gifts to more than 480 students, include:

 o Quan Ba and Bac Me Districts (Ha Giang Province) – led by Ms Mai Le Quyen

  • Quan Ba District: including 132 scholarships (01 million/student) and 10 regular scholarships (4.8 million/ student/ year)
  • Bac Me District (Chi Thi school and Thao Lung school): 70 scholarships (01 million/student) and 03 regular scholarships (4.8million/student/year)

 o An Lao District (Binh Dinh Province) – led by Mr Dinh Pham

  • 120 scholarships (01 million/students), 120 boxes of instant noodle, 01 toilet worth 100 million dongs, and 01 clean water filter system worth 27 million dongs.

o Lam Binh District (Tuyen Quang Province) – led by Ms Tram Huong

  • 144 scholarships (01 million/ student) and 06 regular scholarships (4.8 million/student/year).

Rice scholarship are testing the Mobile Library Truck, carrying out the film showing activities and book libraries at some villages in Lam Binh District (Tuyen Quang Province) by Ms Tram Huong. After 04 months of testing, Mobile Library Truck can access to all schools in the district. It is estimated that more than 1,500 students have benefited from this activity.

Rice scholarship has been cooperated with Mountainous School Building Fun to build and provide the school equipment for students in the remote and difficult schools. (https://m.facebook.com/qxtvc/?refsrc=http%3A%2F%2Fxaytruongvungcao.com%2F).

In 2018, Rice Scholarship has been provided tables and chairs and classroom equipment for two schools worth 95 million dongs include Tung Han School, Yen Cuong village and Thao Lung School in GiapTrung village, Bac Me district, Ha Giang province. In which, Mountainous School Building Fun mobilized the fun and deploy the construction of schools with steel frame (replace for the bamboo wall) and Rice scholarship provided all the learning equipment. Around 130 students of these two schools have benefited from this activity.

Rice Scholarship have been fundraised and supported by oversea students in the US with the solar power project for schools in Mac Neng, Bao Lac, Cao Bang where national grid has not been connected yet (the value of the project is about 70 million dongs, including auxiliary costs).

Rice Scholarship also visited and presented gifts to Cao Bang Social Protection Center: 150 Rice Scholarship T – shirts worthing 12 million dongs, 02 million dongs scholarship for excellent students, confectionery and 40 children books signed by the poet Pham Anh Xuan.

Beside the direct sponsors to Rice Scholarships, Rice Scholarship also carry out a monthly Tour de Rice program (led by Ms Anh Sao). In 2018, Tour de Rice have raised more than 18 million dongs for Rice Scholarships.

 And during 2018, Rice Scholarship have successfully organized a program called Run for Rice – Run for the Rice Scholarship Children. This activity has raised nearly 100 million dongs for Rice Scholarship.

2019 coming, Rice Scholarship would like to wish the donors and volunteers full of health, joy and happiness and continue supporting Rice Scholarship.

#hocbonggao
#happynewyear
#thanhyou

Chương trình Học bổng Gạo

Chương trình học bổng Gạo là chương trình từ thiện nhằm mục đích hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục đến trường. Chương trình được khởi xướng từ năm 2005 và do các cá nhân có tấm lòng hảo tâm tự nguyện đóng góp tài chính, thời gian cũng như công sức trong việc quyên góp, gây dựng quan hệ đối tác, điều phối và quản lý.  Liên hệ với chúng tôi tại đây

Speak Your Mind

*