DANH SÁCH XIN CẤP HỌC BỔNG GẠO HUYỆN QUẢN BẠ NĂM HỌC 2018 – 2019 – LIST OF STUDENTS FROM QUAN BA DISTRICT ASKING FOR SCHOLARSHIPS 2018-2019

Kính gửi các nhà tài trợ, Được sự hỗ trợ của Phòng giáo dục huyện Quản Bạ-Hà Giang, HBG đã có danh sách 142 cháu học sinh từ các trường tiểu học, THCS, PTDTBT trong toàn huyện (trong đó có 132 cháu … [Read more...]

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ HBG NĂM HỌC 2015-2016

[Read more...]

Danh sách 115 học sinh Mường Nhé xin cấp HBG

[Read more...]

Danh sách 130 học sinh huyện Thông Nông, Cao Bằng xin cấp học bổng 2015-16

[Read more...]

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2015-2016

[Read more...]

Danh sach cac Nha tai tro HBG Nam hoc 2014-2015

    … [Read more...]

Danh sách các Nhà tài trợ năm học 2013-2014

[Read more...]

Danh sách các nhà tài trợ năm học 2012-2013

  … [Read more...]

Danh sách các nhà tài trợ từ 2005-2012

Đại diện các nhà tài trợ năm học 2011 - 2012, ảnh chụp tại Sapa … [Read more...]

Danh sách các nhà tài trợ 2011-2012

[Read more...]