Chùm ảnh về Chương trình Học bổng gạo năm học 2011 – 2012

Trao học bổng gạo cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn … [Read more...]

Tóm tắt kết quả buổi họp mặt các nhà tài trợ 09/2012

[Read more...]

Báo cáo kết thúc năm học 2011 – 2012

Cháu Khoàng Thị Thơ, học sinh lớp 1D, trường TH Lay Nưa, Mường Lay hát tặng các nhà tài trợ, các thầy cô giáo và các bạn tại buổi lễ trao học bổng tại Mường Lay chiều ngày 3/3/2012 … [Read more...]

Thêm Học bổng Gạo từ Trường Édouard Bond

 Các em học sinh xã Mường Phăng nhận học bổng từ Trường Édouard Bond - Canada … [Read more...]

Nhật kí bằng ảnh – Chuyến đi trao học bổng tại tỉnh Điện Biên năm 2012

[Read more...]

Nhật kí bằng ảnh – Chuyến đi trao học bổng tại tỉnh Lào Cai năm 2012

[Read more...]

Dự kiến kế hoạch thực hiện của năm học 2011 – 2012

[Read more...]

Báo cáo kết quả họp mặt các nhà tài trợ

Thứ Bảy, ngày 15/10 tại văn phòng Hỗ trợ Chương trình Việt Nam - Canada, Tầng 12 Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội … [Read more...]

Báo cáo kết thúc năm học 2010-2011

[Read more...]