Mô hình học bổng thường xuyên (HBTX) – Học Bổng Gạo

Kính gửi các nhà tài trợ, Ngoài hoạt động trao suất học bổng thường niên trị giá 1 triệu đồng cho các học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, chương trình Học Bổng Gạo còn có mô … [Read more...]

Thư kêu gọi giúp đỡ học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn

[Read more...]

Thành Tựu

[Read more...]

Đối tác địa phương

[Read more...]

Địa bàn hoạt động

  … [Read more...]

Quản lý Chương trình

Vàng  Thị Then - Bắc Hà, 2008 … [Read more...]