Distributing Rice Scholarships in Lao Cai province

After almost one year of fund-raising and coordinating with local partners to do preparation work, on March 1, 2013, the Coordinators of the Rice Scholarship Program, together with some representatives of donors (totaling almost 70 people) set off to Lao Cai to distribute Rice Scholarships school year 2012-2013 for pre-selected disadvantaged students in Simacai and Bac Ha districts.

Đoàn trên tàu từ Hà Nội đi Lào Cai

 On the train from Ha Noi to Lao Cai

In school year 2012-2013, each scholarship consists of some rice, a three-layer jacket, one parachute fabric backpack, one pack of crayons, a pencil, an eraser, a ballpen, one bag of candies and cookies, and some cash. Each scholarship is worth 850.000 VND. In addition, each student in primary school also receives one woolen toque. This is a very meaningful gift from two Canadian ladies who have spent months knitting the toques. They sent their gifts to the Rice Scholarship Program so we could give them to young students in difficulties in Lao Cai and Dien Bien provinces. From this year, each student also receives one card from the Rice Scholarship program.

On March 2, 2013, at the Can Cau Primary School, in cooperation with our local partner, the group of donors organized a ceremony to distribute scholarships to 100 students with disadvantaged situations from 30 primary and secondary schools in Simacai district. Four students were sick or for some other unexpected reasons could not attend the ceremony, we asked the teachers in the District Education Department to receive scholarships on their behalf and distributed the scholarships to these students later.

Túi học bổng năm 2012-2013

The backpack containing gifts 2012-2013
Gạo và áo ấm cho các cháu ở Simacai
Rice and winter jackets
: Trường tiểu học Cán Cấu, nơi diễn ra lễ trao  Học bổng gạo Cho các em học sinh huyện Simacai
Can Cau primary school, where the ceremony is held
Các cháu trong đội văn nghệ múa hát chào mừng đoàn
                                                                    Students sing and dance to welcome the Rice Scholarship donors
Thanks to the participation of a numerous team of almost 70 people, our group worked with the local partner to divide students into three rooms. While people in one room distribute scholarships, in the two other rooms members of our group and teachers instructed students and did many activities such as talking, singing, dancing, playing games, colouring/drawing pictures, writing thank-you letters. The atmosphere was really  fun and festive!
Cô và các cháu chơi trò chơiPlaying games
Cô và các cháu múa hát
Singing and dancing together
Các cháu vẽ, tô màu, viết thư cảm ơn
Colouring pictures, writing letters
Trao học bổng cho các em học sinh tại buổi lễ tại Simacai
Giving scholarships to students in Simacai
Trao học bổng cho các em học sinh tại buổi lễ tại Simacai
Các em học sinh huyện Simacai nhận Học bổng gạo năm 2012-2013 chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn trao học bổng
Students in Simacai taking pictures with our group
Một số thành viên trong đoàn chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện đối tác địa phương
Some of the members taking picture with the local partner
Các thầy cô và phụ huynh chuẩn bị đưa các con về nhà
Parents and teachers preparing to take the students home
In the afternoon of the same day, at Ta Chai secondary school, our group met and distributed scholarships to 139 students living in difficulty from 49 primary and secondary schools in Bac Ha district. Seven students were sick or for some other unexpected reasons could not attend the ceremony, we asked the teachers in the District Education Department to receive scholarships on their behalf and distributed the scholarships to these students later.

Bà Vũ Thị Chiến, Trưởng  phòng Giáo dục đào tạo  huyện Bắc Hà phát biểu khai mạc buổi lễ

Ms. Vu Thi Chien, Director of the Education Department in Bac Ha district giving opening words

Năm nay, trong tổng số 663 suất học bổng của cả năm học 2012-2013 thì có đến 194 cháu được nhận học bổng từ nguồn quyên góp của các nhà tài trợ VinaPhone  cùng bạn bè và gia đình họ (chiếm gần 30 %), trong đó riêng  huyện Bắc Hà  đã được nhận 100  trên tổng số 139  suất học bổng (tương đương 72 %). Đây là một yếu tố rất quan trọng, đóng góp vào  thành công của công tác gây quỹ năm nay khi chỉ tiêu đặt ra ban đầu chỉ là 350 suất nhưng trên thực tế đã quyên góp được 663 suất (gần gấp đôi dự kiến).

This year, out of 663 scholarships for 2012-2013, there are 194 students receiving scholarships donated by VinaPhone donors and their friends and families (makes up almost 30% of the total number). Students in Bac Ha district received 100 scholarships donated by VinaPhone donors out of the 139 scholarships (equivalent of 72%). This is a very important factor which contributes to the success in fund-raising. Our initial goal was only 350 scholarships but in fact we raised 663 scholarships (almost doubles the target)

Ông Đoàn Xuân Hợp, đại diện các nhà tài trợ từ Cty  Vinaphone phát biểu tại buổi lễ trao học bổng tại Bắc Hà

Mr. Doan Xuan Hop, the representative of VinaPhone donors giving opening words at the ceremony in Bac Ha district

 

Trao học bổng cho các em học sinh tại Bắc Hà

Giving scholarships to students in Bac Ha district

 

Trao học bổng cho các em học sinh tại  Bắc Hà

 

 

 

 

Phát gạo cho các cháu được nhận học bổng tại Bắc Hà

Distributing rice to students

 

Quang cảnh sân trường Tà Chải sau khi kết thúc buổi lễ trao học bổng

Ta Chai school yard after the ceremony

 

Các em học sinh huyện Bắc Hà nhận Học bổng gạo năm học 2012-2013

Students in Bac Ha receiving Rice Scholarship 2012-2013

 

 

 

Rice Scholarship in Vietnam

The Rice Scholarship Program is a charity program aiming to assist disadvantaged students, particularly those from ethnic minority groups, in remote and mountainous areas, to continue their education. The program was initiated in 2005. Individual donors contribute money, time and effort to raise fund, establish relations with local partners, coordinate and manage the program on a voluntary basis. Contact us here

Speak Your Mind

*