Trao học bổng Gạo tại tỉnh Lào Cai – 2/3/2013

Sau gần 1 năm vận động quyên góp và phối hợp cùng đối tác địa phương tiến hành các hoạt động chuẩn bị, ngày 1/3/2013 Nhóm điều phối chương trình HBG cùng một số đại diện các nhà tài trợ (gần 70 người) … [Read more...]

Chùm ảnh về Chương trình Học bổng gạo năm học 2011 – 2012

Trao học bổng gạo cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn … [Read more...]

Nhật kí bằng ảnh – Chuyến đi trao học bổng tại tỉnh Điện Biên năm 2012

[Read more...]

Nhật kí bằng ảnh – Chuyến đi trao học bổng tại tỉnh Lào Cai năm 2012

[Read more...]