Ngày vui ở Mường Nhé

Trong chuyến đi trao quà Học Bổng Gạo tại Điện Biên vừa qua, đến nơi đâu cũng có những kỷ niệm đẹp, những ấn tượng khó quên, mỗi nơi một vẻ đẹp riêng. Chúng tôi có rất nhiều câu chuyện đẹp suốt dọc … [Read more...]

Thư cảm ơn từ Hội Phụ Nữ tỉnh Điện Biên

[Read more...]

Thư cám ơn từ BTC chuyến đi Điện Biên

[Read more...]

Chùm ảnh về Chương trình Học bổng gạo năm học 2011 – 2012

Trao học bổng gạo cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn … [Read more...]

Danh sách học sinh huyện Mường Chà xin cấp học bổng Gạo năm học 2012 – 2013

Học sinh huyện Tuần Giáo nhận học bổng 2011-2012 … [Read more...]

Danh sách học sinh huyện Điện Biên xin cấp học bổng Gạo năm học 2012 – 2013

[Read more...]

Kêu gọi ủng hộ cho những trường hợp đặc biệt cần giúp đỡ năm học 2012 – 2013

Hội Phụ nữ tỉnh Điện Biên gửi chương trình Học Bổng Gạo một số trường hợp các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Các cháu này đã được … [Read more...]

Thư từ Hội Phụ Nữ tỉnh Điện Biên

Học sinh Mường Lay nhận học bổng năm học 2011- 2012 … [Read more...]

Thêm Học bổng Gạo từ Trường Édouard Bond

 Các em học sinh xã Mường Phăng nhận học bổng từ Trường Édouard Bond - Canada … [Read more...]

Ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi

Ngôi nhà của 4 anh em mồ côi … [Read more...]