Thêm Học bổng Gạo từ Trường Édouard Bond

 Các em học sinh xã Mường Phăng nhận học bổng từ Trường Édouard Bond - Canada … [Read more...]

Nhật kí bằng ảnh – Chuyến đi trao học bổng tại tỉnh Điện Biên năm 2012

[Read more...]

Nhật kí bằng ảnh – Chuyến đi trao học bổng tại tỉnh Lào Cai năm 2012

[Read more...]

Báo cáo kết quả họp mặt các nhà tài trợ

Thứ Bảy, ngày 15/10 tại văn phòng Hỗ trợ Chương trình Việt Nam - Canada, Tầng 12 Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội … [Read more...]