VinaPhone và Học Bổng Gạo- Chuyến đi đầy ý nghĩa

Tham gia vào chuyến hành trình trao Học bổng Gạo tại Bắc Hà của tỉnh Lào Cai, chúng tôi những thành viên trong đoàn là đại diện cho các CBCNV của Công ty VNP đều có chung một niềm vui vì đã đóng góp … [Read more...]

Thư cảm ơn từ Hội Phụ Nữ tỉnh Điện Biên

[Read more...]

Thư cám ơn từ BTC chuyến đi Điện Biên

[Read more...]

Trao học bổng Gạo tại tỉnh Lào Cai – 2/3/2013

Sau gần 1 năm vận động quyên góp và phối hợp cùng đối tác địa phương tiến hành các hoạt động chuẩn bị, ngày 1/3/2013 Nhóm điều phối chương trình HBG cùng một số đại diện các nhà tài trợ (gần 70 người) … [Read more...]

Chùm ảnh về Chương trình Học bổng gạo năm học 2011 – 2012

Trao học bổng gạo cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn … [Read more...]

Thêm Học bổng Gạo từ Trường Édouard Bond

 Các em học sinh xã Mường Phăng nhận học bổng từ Trường Édouard Bond - Canada … [Read more...]

Nhật kí bằng ảnh – Chuyến đi trao học bổng tại tỉnh Điện Biên năm 2012

[Read more...]

Nhật kí bằng ảnh – Chuyến đi trao học bổng tại tỉnh Lào Cai năm 2012

[Read more...]

Thư mời – Dự toán chi phí 2 chuyến đi trao học bổng tại LC và ĐB

[Read more...]