Thư cám ơn

Xin vui lòng tải bản scan của các thư cảm ơn viết tay do các em học sinh nhận Học bổng Gạo từ các links dưới đây

 
 
Dưới đây là một vài lá thư cám ơn của học sinh nhận học bổng gửi cho nhà tài trợ 
 
 
 
 *****************************
 
***************************
 

Chương trình Học bổng Gạo

Chương trình học bổng Gạo là chương trình từ thiện nhằm mục đích hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục đến trường. Chương trình được khởi xướng từ năm 2005 và do các cá nhân có tấm lòng hảo tâm tự nguyện đóng góp tài chính, thời gian cũng như công sức trong việc quyên góp, gây dựng quan hệ đối tác, điều phối và quản lý.  Liên hệ với chúng tôi tại đây

Speak Your Mind

*