Danh sách các nhà tài trợ năm học 2012-2013

  22-4 anh em mồ côi

 4 anh em mồ côi (Chang A Chính, Chang A Làng, Chang A Xo, và Chang A Xu), xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, nhận học bổng năm học 2011/2012 

 

 

Chương trình Học bổng Gạo

Chương trình học bổng Gạo là chương trình từ thiện nhằm mục đích hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục đến trường. Chương trình được khởi xướng từ năm 2005 và do các cá nhân có tấm lòng hảo tâm tự nguyện đóng góp tài chính, thời gian cũng như công sức trong việc quyên góp, gây dựng quan hệ đối tác, điều phối và quản lý.  Liên hệ với chúng tôi tại đây