Ảnh

Để xem các hình ảnh mới nhất về các chuyến trao Học Bổng Gạo cũng như các hoạt động khác, vui lòng ghé thăm albun ảnh của chương trình tại trang Fanpage của Học Bổng Gạo bằng cách bấm vào Link này.

Một số hình ảnh trao học bổng của các năm học:

Năm học 2019-2020:

Hình ảnh các cháu học sinh nhận HBG huyện Mèo Vạc và Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Năm học 2018-2019:

Hình ảnh các cháu học sinh nhận HBG huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Hình ảnh các cháu học sinh nhận HBG huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Hình ảnh các cháu học sinh nhận HBG huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Hình ảnh các cháu học sinh nhận HBG huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Điểm trường Tùng Hản, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Thư viện HBG (2018-19): hành trình đầu tiên Sep 2018

Run For Rice 2018

Năm học 2017-2018

Hình ảnh các cháu học sinh nhận HBG huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Hình ảnh các cháu học sinh nhận HBG huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Hình ảnh các cháu học sinh nhận HBG huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Hình ảnh các cháu học sinh nhận HBG huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Hình ảnh các cháu học sinh nhận HBG huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Một số hình ảnh HBG tại Điện Biên

Mội số hình ảnh HBG tại Tuyên Quang

Hình ảnh trao Học bổng thường tuyên tại Điện Biên

Hình ảnh trao Học bổng thường xuyên tại Lâm Bình, Tuyên Quang

Hình ảnh trao Học bổng thường xuyên tại Tây Giang, Quảng Nam

Hình ảnh trao Học bổng thường xuyên tại Bảo Lạc, Cao Bằng

Hinh ảnh các cháu học sinh nhận HBG từ chương trình triển lãm Vút Bay

Năm học 2012-2013:

Một số hình ảnh trao học bổng tại Điện Biên

Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương

Chà Nưa – Mường Chà – Điện Biên

Mường Nhé – Điện Biên

Mường Ẳng – Điện Biên

Simacai – Lào Cai

Bắc Hà – Lào Cai

Một số hình ảnh trao học bổng tại Lào Cai

Năm học 2011-2012

Mường Ẳng – Điện Biên

Mường Lay – Điện Biên

Tuần Giáo 1 – Điện Biên

Tuần Giáo 2 – Điện Biên

Tuần Giáo 3 – Điện Biên

Huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ

Tủa Chùa – Điện Biên  

Mường Phăng – Điện Biên

Simacai – Lào Cai

Bắc Hà – Lào Cai

Các cháu nhận mũ len