Giáo viên, học sinh và cán bộ địa phương tại huyện Mường Nhé năm học 2010 – 2011

Từ năm 2005 cho đến nay, chương trình đã trao được hơn 7.000 suất học bổng cho các em học sinh của 27 huyện miền núi tại 12 tỉnh của Việt Nam, góp phần hố trợ thiết thực cho các em cắp sách tới trường.

Các tỉnh miền núi phía Bắc (Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu). Các tỉnh miền Trung và Nam Trung bộ (Nghệ An, Bình Định) và sẽ tiếp tục mở rộng.

 1. Tỉnh Lào Cai: Các huyện Simacai, Bắc Hà, Sapa, Bát Xát
 2. Tỉnh Lai Châu: Huyện Than Uyên
 3. Tỉnh Điện Biên: Các huyện Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện
  Biên Đông, Điện Biên, Điện Biên Phủ, Mường Chà, Mường
  Nhé và Tủa Chùa
 4. Tỉnh Nghệ An: Huyện Kỳ Sơn
 5. Tỉnh Quảng Bình: Huyện Tuyên Hóa
 6. Tỉnh Bình Định: Huyện An Lão
 7. Tỉnh Bắc Cạn: Huyện Na Rì và huyện Chợ Mới
 8. Tỉnh Cao Bằng: huyện Bảo Lạc
 9. Tỉnh Hà Giang: huyện Bắc Mê, huyện Mèo Vạc, huyện Quản Bạ
 10. Tỉnh Yên Bái: huyện Mù Căng Chải
 11. Tỉnh Quảng Nam: huyện Tây Giang
 12. Tỉnh Tuyên Quang: huyện Lâm Bình và huyện Na Hang
  Tóm tắt hoạt động của Học Bổng Gạo đến năm 2020: Học Bổng Gạo 15 năm
  Filed Under: Thông tin chung
  Tagged With: thông tin chung