Phòng Giáo dục của các huyện của các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Quảng Nam, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Bình.

Hội phụ nữ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Bắc Cạn và Nghệ AnỦy Ban dân số, gia đình và trẻ em tỉnh Bình Định Giáo viên và cán bộ của các phòng giáo dục huyện, các trường, các xã và các huyện nơi có học sinh được nhận học bổng.