LIST OF STUDENTS IN NEED OF SUPPORT 2014-2015 – NA RI DISTRICT

Children in Huoi Leng Commune-Dien Bien Province

Children in Huoi Leng Commune-Dien Bien Province

[Read more…]

List of 58 students of SunFlower Group in need of Support-2013/2014

264430_163523597046065_7109432_n

List of 78 Students of Tuan Giao in Need of Support-2013/2014

561163_485764061488682_720257961_n

[Read more…]

List of 56 Students of BacHa in Need of Support-2013/2014

226531_473176796080742_193174666_n

List of 139 students in Bac Ha district – Lao Cai 2012-2013

Các em học sinh ở Lào Cai cùng nhà tài trợ của mình

Các em học sinh ở Lào Cai cùng nhà tài trợ của mình

[Read more…]

List of 100 students in Simacai district – Lao Cai 2012-2013

Học sinh Simacai, Lào Cai nhận học bổng Gạo năm học 2012-2013

Học sinh Simacai, Lào Cai nhận học bổng Gạo năm học 2012-2013

[Read more…]

List of Students in Muong Cha, Dien Bien applying for scholarships 2012-2013

List of Students in Dien Bien district, Dien Bien applying for scholarships 2012-2013

Học sinh huyện Tuần Giáo nhận học bổng 2011-2012
[Read more…]

List of 312 beneficiaries 2010-2011

List of students in Tuan Giao, Dien Bien applying for scholarships 2011-2012

Donors visiting students

[Read more…]