Give scholarship to Cam Van Minh

Cháu Minh nhận quà của HBG. [Read more…]

Thank-you letter from Dien Bien Provincial Women’s Union

Hội Phụ nữ tỉnh Điện Biên phối hợp cùng đoàn các nhà tài trợ của HBG trao học bổng cho các em học sinhThe Dien Bien Provincial Women’s Union cooperates with Rice Scholarship donors to give scholarships to students

[Read more…]

Letter from Dien Bien Provincial Women Union

Students in Muong Lay district received scholarships school year 2011 – 2012

[Read more…]