QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:

• Điều phối viên Chương trình mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận đóng góp của các nhà bảo trợ.

• Đóng góp của các nhà bảo trợ và việc chi tiêu của Chương trình được cập nhật công khai trên website của Học bổng Gạo.

• 100% số tiền quyên góp được cùng với tiền lãi ngân hàng đều được sử dụng để trao học bổng và mua quà cho học sinh.

• Báo cáo tổng kết hoạt động thường niên được gửi tới tất cả các nhà bảo trợ khi kết thúc năm học.Các nhà tài trợ vui lòng chuyển khoản các khoản đóng góp cho HBG tại Việt Nam:

Số tài khoản: 0021000412364 (VND)

Tên tài khoản: Đoàn Xuân Hợp

Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Hà Nội

Email: hocbonggao@ricescholarship.org