Chùm ảnh về Chương trình Học bổng gạo năm học 2011 – 2012

Trao học bổng gạo cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn … [Read more...]

Báo cáo kết thúc năm học 2011 – 2012

Cháu Khoàng Thị Thơ, học sinh lớp 1D, trường TH Lay Nưa, Mường Lay hát tặng các nhà tài trợ, các thầy cô giáo và các bạn tại buổi lễ trao học bổng tại Mường Lay chiều ngày 3/3/2012 … [Read more...]

Thêm Học bổng Gạo từ Trường Édouard Bond

 Các em học sinh xã Mường Phăng nhận học bổng từ Trường Édouard Bond - Canada … [Read more...]

Ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi

Ngôi nhà của 4 anh em mồ côi … [Read more...]

Nhật kí bằng ảnh – Chuyến đi trao học bổng tại tỉnh Điện Biên năm 2012

[Read more...]

Nhật kí bằng ảnh – Chuyến đi trao học bổng tại tỉnh Lào Cai năm 2012

[Read more...]

Học bổng Gạo và tôi

Cháu Lý Kiều Hải, 13 tuổi, dân tộc Nùng, học lớp 7 trường Tà Chải; bố mẹ li dị, cháu ở với bà ngoại, gia đình khó khăn             … [Read more...]

Cha ơi, đừng nghiện nữa

Ngọc hát trong nước mắt … [Read more...]

Chuyến đi Lào Cai năm học 2011-2012

[Read more...]

Kêu gọi tài trợ năm học 2011 – 2012

[Read more...]