BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2014-2015

[Read more...]

Báo cáo kết thúc năm học 2012 – 2013

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG GẠO DÀNH CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN … [Read more...]

Báo cáo kết thúc năm học 2011 – 2012

Cháu Khoàng Thị Thơ, học sinh lớp 1D, trường TH Lay Nưa, Mường Lay hát tặng các nhà tài trợ, các thầy cô giáo và các bạn tại buổi lễ trao học bổng tại Mường Lay chiều ngày 3/3/2012 … [Read more...]

Báo cáo kết thúc năm học 2010-2011

[Read more...]