Kêu gọi ủng hộ cho những trường hợp đặc biệt cần giúp đỡ năm học 2012 – 2013

Hội Phụ nữ tỉnh Điện Biên gửi chương trình Học Bổng Gạo một số trường hợp các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Các cháu này đã được … [Read more...]

Thư từ Hội Phụ Nữ tỉnh Điện Biên

Học sinh Mường Lay nhận học bổng năm học 2011- 2012 … [Read more...]

Kêu gọi ủng hộ cho chương trình Học Bổng Gạo năm học 2012 – 2013

[Read more...]

Kêu gọi tài trợ năm học 2011 – 2012

[Read more...]