Thông báo cho năm học 2016-2017

Chương trình Học Bổng Gạo xin thông báo, Sau 11 năm hoạt động rất tích cực, nhóm nòng cốt của chương trình Học Bổng Gạo (HBG) đã thực hiện tự nhìn nhận và đánh giá lại toàn bộ hoạt động của chương … [Read more...]

Thay đổi về tài khoản nhận đóng góp tại Việt Nam

Điều phối viên chương trình (Chị Nguyễn thị Thanh Hương) hiện nay đang có vấn đề về sức khoẻ, do vậy không thể trả lời được các thông tin liên quan đến chương trình gửi riêng vào hộp thư của chị Hương … [Read more...]

Thư mời đi Trao Học bổng tại Cao Bằng 25-27/12

[Read more...]

Thư Kêu gọi Giúp đỡ Học sinh Vùng cao Có hoàn cảnh khó khăn

[Read more...]

Thư mời các nhà tài trợ đi trao học bổng tại tỉnh Điện Biên

[Read more...]

Dự kiến Chương trình trao học bổng tại Điện Biên 20-23/3

  … [Read more...]

THƯ MỜI CÁC NHÀ TÀI TRỢ ĐI TRAO HỌC BỔNG TẠI LÀO CAI 26-28/12/2014

[Read more...]

Thư mời các nhà tài trợ đi trao học bổng tại Bắc Cạn 31/10-2/11/2014

[Read more...]

TÓM TẮT NỘI DUNG BUỔI HỌP CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI HỌC BỔNG GẠO 2014-2015

[Read more...]

Chương trình đi trao học bổng tại Lào Cai năm học 2013-2014

Đoàn Đại diện các Nhà tài trợ đi Lào Cai để trao học bổng sẽ chia thành 2 nhóm: … [Read more...]