Thư cảm ơn của Mùa Thị Pà

                  Trong thư cảm ơn của mình, Mùa Thị Pà, học sinh lớp 9 trường THCS Thanh Nưa, Điện Biên viết … [Read more...]

Thư cảm ơn của cháu Lê Thị Lan

Thư cảm ơn của cháu Lê Thị Lan, học sinh lớp 9A2 ở trường THCS Thị trấn (Điện Biên) có đoạn viết … [Read more...]

Thư Cám ơn của cháu Thào Thị Mủa

[Read more...]

Thư Cám ơn của cháu Lỳ Khóa Mé

  … [Read more...]

Thư cảm ơn từ Hội Phụ Nữ tỉnh Điện Biên

[Read more...]

Thư cám ơn từ BTC chuyến đi Điện Biên

[Read more...]

Thư cám ơn

Xin vui lòng tải bản scan của các thư cảm ơn viết tay do các em học sinh nhận Học bổng Gạo từ các links dưới đây … [Read more...]

Thư cảm ơn của Sùng A Chang – Điện Biên 2010

[Read more...]

Thư cảm ơn của Lý Thị Bầu – Tùa Chua, Điện Biên 2011

[Read more...]