Thư mời đi Trao Học bổng tại Cao Bằng 25-27/12

[Read more...]

Chương trình đi trao học bổng tại Lào Cai năm học 2013-2014

Đoàn Đại diện các Nhà tài trợ đi Lào Cai để trao học bổng sẽ chia thành 2 nhóm: … [Read more...]

Chương trình đi trao học bổng tại Điện Biên năm học 2013-2014

Phương tiện:        Đi máy bay và thuê xe tại Điện Biên Phủ để di chuyển tới các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tuần Giáo, và Tủa Chùa để trao học bổng cho các cháu. … [Read more...]

Thư mời các nhà Tài trợ tham gia chuyến trao Học bổng Gạo tại Lào Cai và Điện Biên

[Read more...]

Thư mời – Dự toán chi phí 2 chuyến đi trao học bổng tại LC và ĐB

[Read more...]