• Tùy theo điều kiện của mỗi người, nhà tài trợ có thể lựa chọn bảo trợ cho một phần học bổng, hay một hoặc nhiều học bổng trong một năm hoặc nhiều năm cho một học sinh hoặc nhiều học sinh khác nhau.
  • Nhà tài trợ có thể chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Chương trình để bảo trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình sẽ gửi thư xác nhận cho nhà tài trợ sau khi nhận được khoản đóng góp.
  • Nhà tài trợ được mời tham gia đoàn đi trao học bổng cho học sinh tại các địa phương (các thành viên tham gia tự chi trả chi phí cho các chuyến đi trao học bổng)
  • Nếu bạn muốn đóng góp hay muốn biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ với:

Ms. Nguyễn Hoài Châu

Mobile: +8490 4242928

Email:  hocbonggao@ricescholarship.org

Thông tin tài khoản để chuyển đóng góp cho HBG tại Việt Nam:

Số tài khoản: 0021000412364 (VND)

Tên tài khoản: Đoàn Xuân Hợp

Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Hà Nội
Facebook: Hop Xuan Doan
Hotline: +49 16098 779999 (Viber, Zalo, Whatsapp, Telegram)
Email: doanxuanhop@yahoo.com

******************************

Các nhà tài trợ tại Canada  

Gửi tiền trực tiếp

Tên tài khoản: Van Nguyen
Số tài khoản: 03782 – 5117718
Ngân hàng: RBC Royal Bank of Canada, Swift code: ROYCCAT2
Địa chỉ: 289 Woodbine Avenue, Peterborough, ON K9H 1P1 Canada

hoặc chuyển tiền qua INTERAC e-transfer:

Email: hongvannguyen1708@gmail.com
Các nhà tài trợ lưu ý, khi chuyển tiền qua email sẽ có bước yêu cầu đặt câu hỏi bảo mật. Vui lòng đặt câu trả lời là ricescholarshipvn.

******************************

Các nhà tài trợ tại các nước khác trên thế giới

Paypal: van_nguyen1708@yahoo.com