Thư cám ơn

Xin vui lòng tải bản scan của các thư cảm ơn viết tay do các em học sinh nhận Học bổng Gạo từ các links dưới đây Thank you letter Lào Cai –  Bắc Hà 2010-2011Thank you letter Lào Cai – Sapa 2010-2011Thank you letter – Simacai 2010-2011Thank you letter – Mường Áng 2010 – 2011Thank you letter – Tua Chua -2010-2011Dưới đây là một vài lá thư cám ơn của học sinh nhận học bổng gửi cho nhà tài trợ 

  *****************************

 ***************************

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.